Categories
mandala

มติ ครม.เด่น กับสถานการณ์ โควิด-19

มติ ครม.เด่น กับสถานการณ์ โควิด-19 1.เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Categories
mandala

COVID-19 อาการเบื้องต้น วิธีป้องกัน

COVID-19 อาการเบื้องต้น วิธีป้องกัน ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าไวรัสโคโรนา (Cov) คือ ไวรัสที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่สามารถพบได้ทั้งในคนสัตว์ โดยไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหลากหลายระดับตั้งแต่ อาการหวัดธรรมดาจนไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ